Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil za uporabo ter na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Garancija za vso kupljeno blago v naši trgovini LionShop je 12 mesecev.

Prijava garancije mora biti v pisni obliki (napisan komentar o težavi), priložene morajo biti vsaj 3 fotografije v kvaliteti, da so napake vidne ter kopija računa, v nasprotnem primeru se vloga za uveljavljanje garancijo zavrne.

45 dnevni rok za odpravo napak iz vidika uveljavljanje garancije se šteje od takrat, ko je izdelek poslan na servis in ne takrat, ko stranka pošlje/vrne izdelek.


Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi se pojavile  v garancijskem roku, bodo na servisu odpravili brezplačno.

Garancija preneha veljati v naslednjih primerih:

  • neupoštevanje navodil za uporabo,
  • popravilo, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
  • vgraditev neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
  • malomarno ravnanje z izdelkom,
  • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe,
  • nepravilna vgradnja aparata,
  • uporaba aparata v poklicne ali pridobitne dejavnosti.
  • flashanje in nadgradnja biosa / firmware-a

V kolikor se bo na servisu izdelka ugotovilo, da na izdelek ne velja več garancija zaradi zgoraj omenjenih primerov (je stranka neupravičeno uveljavljala garancijo), se računa, da je stranka dala izdelek na servis, za kar se lahko zaračuna servisno uro po ceni 40€/uro ter poštnino 5€ .  Pred ponovnim prevzemom izdelka morajo biti vsi računi do prodajalca poravnani. V kolikor stranka ne prevzame izdelka v roku 7 dni od pisnega obvestila o vračilu izdelka iz servisa, se lahko zaračuna ležarina v znesku 5€/dan.

Stvarna napaka

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
Napaka je stvarna:

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca

Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.


Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.


Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.