Specialistično izobraževanje

SPECIALISTIČNO IZOBRAŽEVANJEZ namenom razvijanja ustrezne varnostne kulture in samozaščitnega obnašanja organiziramo specialistična izobraževanja iz različnih področij zasebnega varovanja.

Vsako od strokovnih področij zasebnega varovanja zahteva specifični pristop pri usposabljanju zato smo razdelili izobraževanja po področjih, prav tako pa so glede na dobljene izkušnje ter specifične potrebe naročnika možne tudi prilagoditve zaradi boljšega izkoristka razpoložljivega časa trajanja programa.

– Uporaba sile

– intervencija

– prevoz denarja

– varnostnik v gostinskih obratih

– varnostnik v trgovskih centrih

– pravilno in učinkovito izpolnjevanje zakonsko predpisanih obrazcov

– reševanje konfliktov

– uravnavanje agresije na delovnem mestu in s strankami


Poleg omenjenih specialističnih izobraževanj nudimo tudi različna varnostna usposabljanja, kot na primer: samozaščitno obnašanje za trgovce, delavce v gostinstvu, poštne uslužbence, primerno obnašanje v primeru ropa in napadov, kako vzpostaviti varno okolje v podjetju, ipd.
Specializacija za varovanje trgovin:


– naloge in odgovornosti varnostnika v trgovskih centrih

– zakon o zasebnem varovanju

– zakon in varnostnik v trgovskih centrih

– načela enakih možnosti in enakega obravnavanja

– zadovoljstvo strank in socialne veščine

– komunikacija

– postopki za ravnanje v nujnih primerih

– tehnični sistemi varovanja

– kontrola vstopa

– pregled

– varstvo pri delu

– požarna varnost

– alarm in nadzor

– patruliranje

– prepoznavanje in metoda izogibanja konfliktnih situacij

– resevanje konfliktnih situacij

– samovarovanje

– prva pomoč