Varnostno svetovanje

VARNOSTNO SVETOVANJE

Na področju varnostnega svetovanja vam nudimo svetovanja na naslednjih področjih:


– razgovor z vodstvom gospodarske oziroma druge družbe o varnostnih storitvah, zagotavljanju nadstandardnega varovanja in
najboljših varnostnih rešitvah,

– vzpostavitev sistema varovanja v podjetju ali državnem organu, zavodu, ustanovi.

– svetovanje na področju informacijskih varnosti

– svetovalno delo pri oceni ogroženosti, tveganj in obstoječih ukrepih,

– svetovanje pri organizaciji izgradnje tehničnih sistemov varovanja

– nadzor nad delovanjem in vzdrževanjem sistema tehničnega varovanja

– priprava zahtevnih pogodb o varovanju skladno s predpisi

– ocena in pregled notranjih aktov, ki so neposredno ali posredno vezani na varnost gospodarske družbe

– pregled območja, zgradb in procesov ter notranje varnostne organiziranosti,

– pomoč pri izdelavi razpisne dokumentacije in pomoč pri neposredni izbiri varnostne službe

– neposreden nadzor nad delom vaše varnostne službe

– pomoč pri kadrovanju varnostnega osebja in usposabljanju ter izpopolnjevanju le-tega,

– svetovanje in pomoč pri sklepanju pogodb z vašimi pogodbenimi partnerji (dobavitelji, proizvajalci, drugimi pogodbeniki)

– ostalo varnostno svetovanje.